کانتینر ویژه حمل بستنی

کانتینر ویژه حمل بستنی

کانتینرهای وِیژه ی توزیع مویرگی بستنی یکی از محصولات پر فروش مهران سرد میباشد. سیستم خنک کننده ی کانتینرهای توزیع بستنی از نوع برقی بوده که با استفاده از برق تکفاز یا سه فاز پلیت های سرد نصب شده داخل کانتینر را تا دمای 35- درجه سانتیگراد سرد نموده با باعث میگردد با 12 ساعت شارژ و با توجه به کیفیت بالای عایق درکانتینرهای مهران سرد امکان توزیع محصول تا 12 ساعت در ایستگاه های مختلف فراهم گردد.با توجه به عدم وجود آلودگی صوتی در سیستمهای سردکننده ی برقی، کانتینرهای حمل بستنی ساخت مهران سرد مناسبترین راه حل جهت استفاده در ناوگان پخش مویرگی بستنی میباشند.