محصولات سفارشی CKD


بدلیل حجیم بودن کانتینرهای ایزوله و یخچالی و بالا بودن هزینه های حمل و نقل، صادرات این محصول همواره با مشکل روبرو بوده است. ارائه ی کانتینرهای یخچالی بصورت قطعات منفصل CKD یکی از راهکارهای کاهش هزینه های خریداران میباشد که توسط شرکت مهران سرد نیز به انجام رسیده است. ارسال کانتینر بصورت CKD نیازمند دقت بالا و بهره گیری از تکنولوژی مناسب در تولید این محصول میباشد تا هنگام مونتاژ نهایی نیازی به ابزارآلات پیچیده نباشد.
درحال حاضر برخی از مشتریان مهران سرد در بازارهای صادراتی ، کانتینرهای ایزوله را بصورت CKD از شرکت خریداری نموده و با کمک نیروهای فنی خود اقدام به مونتاژ آن در کارگاه خود مینمایند، بدین تریتیب هزینه ی حمل کانتینرها تا یک دهم حالت عادی نیز کاهش می باشد.