توضیحات: ورق پلی کربنات بهترین محصول به عنوان نورگیر سوله ها، سقف فروشگاه ها، کارخانجات، انبارها، پارکینگ های عمومی و سالن های ورزشی در کنار پوشش ساندویچ پانل می باشد.

قابلیت: استفاده از این محصول به دلیل همگام و هم شکل بودن با مدل فرم ساندویچ پانل سقفی ، باعث کاهش هزینه های جانبی نصب و آب بندی میگردد. ورق های پلی کربنات بدلیل شفافیت بالا و عدم ایجاد سایه و همچنین بدلیل عایق بودن، گزینه ی مناسبی جهت تکمیل پوشش های سقف ساندویچ پانلی بوده و باعث صرفه جویی قابل توجهی در زمینه ی کاهش مصرف برق خواهد گردید.


ورق پلی کربنات

ل
ف

مشخصات فنی ورق پلی کربنات


 • جنس : پلی کربنات
 • گروه رنگی : تمامی رنگ ها
 • ضخامت(میلی مت):3 - 1/1
 • تحمل بار(کیلوگرم): تا 150
 • تحمل دما(سانتیگراد) : 120+ تا 40-
 • ضریب کاهندگی صوت (دسی بل):25
 • مقاومت ضربه ای(کیلوگرم بر متر مربع): بیش از 40
 • مقاومت کشش(مگاپاسکال) : 70
 • مقاومت خمشی(مگا پاسکال) : 2500
 • جذب آب : %3
 • دانسیته(چگالی)(کیلوگرم بر متر مکعب) : 1/2
ق
 • قابلیت: استفاده از این محصول به دلیل همگام و هم شکل بودن با مدل فرم ساندویچ پانل سقفی ، باعث کاهش هزینه های جانبی نصب و آب بندی میگردد. ورق های پلی کربنات بدلیل شفافیت بالا و عدم ایجاد سایه و همچنین بدلیل عایق بودن، گزینه ی مناسبی جهت تکمیل پوشش های سقف ساندویچ پانلی بوده و باعث صرفه جویی قابل توجهی در زمینه ی کاهش مصرف برق خواهد گردید.

 • توضیحات: ورق پلی کربنات بهترین محصول به عنوان نورگیر سوله ها، سقف فروشگاه ها، کارخانجات، انبارها، پارکینگ های عمومی و سالن های ورزشی در کنار پوشش ساندویچ پانل می باشد.