دیواری سردخانه ای دو رو کاغذ/نایلون

دیواری سردخانه ای دو رو کاغذ/نایلون

قابلیت

قابلیت: عایق حرارتی، عایق صوتی، عایق رطوبتی، مقاوم در برابر خوردگی و پوسیدگی، مقاوم در مقابل آتش، مقاومت شیمیایی، ضد قارچ، کپک، قابل شستشو، قابلیت استفاده مجدد در پروژه های دیگر، مقاوم در برابر زنگ زدگی و مناسب جهت عایق نمودن کف سردخانه ها.

دانسیته (چگالی) (کیلوگرم بر مترمکعب)35-40
عرض مفید (میلی متر)1000
طول (متر)2-13
ضریب کاهندگی صوت (دسی بل)25
ضریب انتقال حرارت (وات بر متر مربع بر کلوین)0/22
نوع کاربرد ساندویچ پانل دیواریسردخانه ای
مدل ساندویچ پانل دیواریساده
روش تولیدکانتینیوس
ضخامت پانل (میلی متر)40-100
ضخامت هسته میانی (میلی متر)1000
جنس هسته میانیپلی یورتان

دیواری سردخانه ای دو رو کاغذ/نایلون

دیواری سردخانه ای دو رو کاغذ/نایلون


 • دانسیته (چگالی) (کیلوگرم بر مترمکعب) : 40-35
 • عرض مفید (میلی متر) : 1000
 • طول (متر) : 13-2
 • ضریب کاهندگی صوت (دسی بل) : 25
 • ضریب انتقال حرارت (وات بر متر مربع بر کلوین) : 0/22
 • نوع کاربرد ساندویچ پانل دیواری : سردخانه
 • مدل ساندویچ پانل دیواری : ساده
 • روش تولید : کانتینیوس
 • ضخامت پانل (میلی متر) :100-40
 • ضخامت هسته میانی (میلی متر) : 1000
 • جنس هسته میانی : پلی یورتان

قابلیت: عایق حرارتی، عایق صوتی، عایق رطوبتی، مقاوم در برابر خوردگی و پوسیدگی، مقاوم در مقابل آتش، مقاومت شیمیایی، ضد قارچ، کپک، قابل شستشو، قابلیت استفاده مجدد در پروژه های دیگر، مقاوم در برابر زنگ زدگی و مناسب جهت عایق نمودن کف سردخانه ها.