مهر ۱۶, ۱۳۹۸
کانتینر مهران سرد

کانتینر سردخانه ای

کانتینر سردخانه ای   کانتینر هایی که برای حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرند، به صورت های مختلفی ساخته و پرداخته می‌ شوند.  مدرن […]