حضور شرکت مهران پانل در بیستمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان تهران